Disclaimer

Disclaimer voor amigophonerepair.nl


Amigo Phone Repair, hierna te noemen “dienstverlener”, verleent u hierbij toegang tot amigophonerepair.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Dienstverlener behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid


Dienstverlener spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden met beperkt vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van dienstverlener.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De prijzen op de Website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met dienstverlener. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan dienstverlener nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij dienstverlener.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de Website en op de lay out en vormgeving van de Website rusten bij de rechtmatige eigenaar(en).
De Apple logo en merknaam iPhone zijn eigendommen van Apple Inc. De Samsung logo en merknaam Samsung Galaxy zijn eigendommen van Samsung Group.

Cookies


Wat zijn cookies en waarom gebruiken we deze?
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. Voor een optimaal gebruik van deze website adviseren wij je verder te gaan via “Accept”.
Wij maken gebruik van 3 typen cookies: technisch noodzakelijke, tracking en analytische cookies.

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.